info@mrcloud.cz

Naše datová centra

Společnost Mr. Cloud již v současnosti poskytuje celou řadu pokročilých cloudových IT služeb s vysokou přidanou hodnotou. Poskytování těchto služeb samozřejmě vyžaduje značnou technologickou základnu v podobě datových center. Z tohoto důvodu Mr. Cloud v současnosti provozuje dvě datová centra.

První z nich je umístěno na pražském Chodově a funguje jako primární datové centrum. Druhé datacentrum je v Brně a slouží jako záloha pro případ výpadku chodovského centra.

Toto řešení je aktuálně více než dostatečné, současně si ale uvědomuje, že je nutné jít kupředu. Proto společnost buduje velké moderní specializované datové centrum v Dobřejovicích. Toto centrum bude bezpečné i spolehlivé a je budováno na nejmodernějších technologiích.

Projekt Vybudování specializovaného datového centra Dobřejovice M100 společností Mr. Cloud je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování moderního datového centra, a to jak pro interní potřeby společnosti Mr. Cloud s.r.o., resp. pro potřeby podniků ve skupině, tak pro využití externími zákazníky.