info@mrcloud.cz

Připojení odkudkoliv, kdykoliv a z čehokoliv

Když potřebujete pracovat, tak můžete. Bez ohledu na to, kde jste a jaké zařízení máte před sebou.

Monitoring

 sledujeme dostupnost a základní funkčnost systémových prostředků serveru včetně kontroly zbývajícího volného místa na logických discích. Další monitoring záleží čistě jen na požadavcích zákazníka – např. sledování běhu služeb SQL, atd.

Security updates MS

pravidelně kontrolujeme aktuálnost všech součástí běžících na virtuálních serverech, zejména operačního systému. Všechny aktualizace instalujeme po dohodě s minimálním

Antivirová ochrana

obsahuje pravidelnou kontrolu antivirovým programem na serveru a případnou okamžitou opravu nefunkčnosti automatické aktualizace virových definicí nebo opravu běhu samotné služby na pozadí systému. Cílem je plně funkční ochrana, která nebude nadměrně zatěžovat prostředky serveru.

SW profylaxe

na přání zákazníka provedeme kompletní kontrolu stavu serveru, promazání dočasných TEMP adresářů, kontrolu protokolu událostí a kontrolu běhu systémových součástí. V případě zjištění opakujících se chyb nebo upozornění informujeme zákazníka o možných následcích a doporučíme způsob optimalizace.