info@mrcloud.cz

Výroba IT produktů pro prodejnu

V nabídce společnosti naleznete také novou řadu prezentačních a podpůrných řešení pro prodejní místa, která:

  • využívají prvků virtuální a rozšířené reality,
  • umožňují sběr dat požadavků zákazníků.

Tato řešení vynikají cennými informacemi pro individuální cílení nabídky a napomáhají při vytvoření tzv. „wau efektu“ důležitého při virálním šíření dobrého jména vašich produktů.

Konkrétní příklady těchto produktů:

  • Pořadový systém na prodejnu a na sklad
  • Platební terminál
  • Infopanel / Infokiosek
  • Prezentační panel
  • Bezpečnostní panel aj.