info@mrcloud.cz

Naše výrobní linka Dobřejovice

Společnost Mr. Cloud disponuje moderní výrobní, servisní a logistickou linkou v souladu s inciativou Průmysl 4.0. Tato linka je umístěna v obci Dobřejovice, kde se také koncentrují i ostatní aktivity společnosti.

Tato výrobní, servisní a logistická linka s prvky Průmyslu 4.0 výrazně zvyšuje efektivitu práce, umožňuje efektivně vyrábět složitější zařízení, šetří náklady díky on-line napojení na sklady dodavatelů, lépe a rychleji vyhodnocuje měnící se trendy na trhu, a díky tomu zvyšuje společnosti konkurenceschopnost její produkce proti stále agresivnější a náročnější konkurenci.

V průběhu let 2018-2019 realizuje společnost Mr. Cloud s.r.o. projekt s názvem Vybudování výrobní, servisní a logistické linky v Dobřejovicích v souladu s požadavky iniciativy Průmysl 4.0.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zásadní posun společnosti Mr. Cloud s.r.o. směrem k větší digitalizaci a automatizaci, a to na všech úrovních tvorby přidané hodnoty, tj. od vývoje výrobku, přes zásobování a výrobu až po odbyt a dopravu výrobku konečnému zákazníkovi.