info@mrcloud.cz

Projekt EDUBO

Edukační platforma pro bezpečnou on-line výuku

Cílem projektu je vývoj unikátního a komplexního řešení pro synchronní distanční výuku se zaměřením na vzdělávací instituce klasifikované podle ISECD 1–4. Úspěšná realizace projektu bude znamenat vznik nového produktu, či přesněji uceleného systému na sebe navazujících produktů, který vyřeší většinu současných nedostatků a problémů distanční výuky. Řešení ovšem také bude velice cenným pomocníkem pro klasickou prezenční výuku, kdy kantorům i studentům poskytne velice silný nástroj pro efektivní studium za pomocí moderní techniky, aniž by např. docházelo ke snižování pozornosti žáků. Hlavní část software bude k dispozici zdarma včetně zdrojových kódů a bude dále rozvíjen na akademické půdě. EDUBO je projektem, který má ambici změnit kvalitu celého školství.

Více informací o projektu Edubo naleznete na webu www.edubo.cz.

Grantový projekt, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024369
Název programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: VÝZVA VIII
Název výzvy: APLIKACE
Název prioritní osy: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Datum zahájení: 01. 02. 2021
Datum ukončení: 31. 05. 2023