info@mrcloud.cz

Naše vývojové centrum

Společnost Mr. Cloud buduje centrum průmyslového výzkumu a vývoje se zaměření na vývoj IoT systémů a řešení pro e-commerce a logistiku. Mezi hlavní projekty tohoto centra patří zejména:

Projekt LOGOT

Tento projekt se zaměřuje na vývoj souhrnného řešení pro zvýšení efektivity logistiky v e-commerce segmentu. V rámci tohoto projektu dojde k získání řešení pro využití IoT prvků v logistice a zvýšení automatizace v logistice spojené s fungováním e-commerce.

O projektu LOGOT můžete naljít detailnější informace na webu www.logot.cz.

 

Projekt inteligentních budov

Tento projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj IoT zařízení pro domácnosti a firmy a také výzkum a vývoj umělé inteligence. V rámci IoT řešení pro domácnosti je hlavní pozornost věnována výzkumu a vývoji bezdrátových technologií se snadnou instalací, snadnou konfigurací, kterou pak zvládne průměrně technicky vzdělaný a zručný uživatel nainstalovat sám. IoT řešení pro firmy zahrnuje výzkum a vývoj zařízení pro účinný sběr dat a automatizaci výroby s vysokým podílem lidské práce, sběr zákaznických dat, dat od dodavatelů, přepravních společností, automatizace objednávkového procesu, využití prvků umělé inteligence při rozhodování apod. Výzkumné úsilí se zaměřuje na IoT řešení založené na sběru a vyhodnocování velkého množství dat získávaných od obchodních společností pomocí čidel, kamer, a dalších vstupních a výstupních zařízení, která umožní těmto společnostem po vyhodnocení sesbíraných dat zefektivnit své procesy, cílit lépe na své zákazníky, porozumět jejich potřebám a návykům a následně provést změny v rozhodovacích procesech ve společnosti na základě těchto získaných výsledků.

Výzkum a vývoj umělé inteligence se věnuje analýze velkých dat a jejich využití pro strojové učení a praktické využití umělých neuronových sítí.